Udgivet i

Program for seminaret ” Hvordan kan vi drive en biodynamisk gård”

Da situationen har ændret sig med hensyn til hvor mange vi kan være, har vi valgt at tage fredag aften ud og vi kan kun være 10 om lørdagen .Dog hvis nogle gerne vil overnatte her, aftaler vi det .
Her er plads nok!

Lørdag kl. 10.00 Ankomst og præsentation af deltagere.
Vores oplæg. : Hvad kan vi tilbyde. Vores vision omkring Bakkedalens fremtid? Deltagernes vision. Drømme og Ideer fremføres ved Rundbordssamtale.
Kl. 11.30. rundtur på Bakkedalen.
Kl. 12.30 Middag
Kl. 13.30 Samtaler fortsættes om hvilke forestillinger deltagerne gør sig om det at leve et liv på landet. Familie. Børn Fritid. Finansering .Det er tanken, at disse emner danner grundlag for efterfølgende workshops.
Kl. 16.00 Afslutning.

Tilmelding: bakkedalen@bakkedalen.dk senest 10-01-2021

Hvis det viser sig at der ikke er plads pga deltager antal, vil vi hurtigst muligt oprette et nyt seminar.

Bakkedalen Tværgyden 1, 5600 Faaborg
tlf. 26189157 26189158 eller 62602001.