Om Bakkedalen

Per Uglebjerg og Birgit Madsen ejer og driver Bakkedalen.

Bakkedalen er et af Danmarks mindste biodynamiske landbrug.

I 1983 blev Bakkedalen købt med 6 tdr. skov/enge og 14 tdr. dyrket jord (korn, roer, grøntsager) og der er forpagtet yderligere 10 hektarer, hvor der primært avles korn.

I sig selv er Bakkedalen en lille biotop, som ligger i et meget smukt kuperet terræn med en blanding af skov, moser og enge. Som sådan er det ikke egnet til nutidens store maskiner.

Fra højeste bakketop har man en flot udsigt over de sydfynske øer. Der er 10 stk. kvæg og får græssende over enge og skråninger samt 25-30 høns. Staldgødningen udnyttes til kompost for at ernære de øvrige marker, for dermed at kunne fremdrive sunde planter.

Sådan et landbrug er imidlertid meget sårbart. Derfor er det vigtigt, at der til stadighed opretholdes kontakt og dialog mellem land og by! Et middel til denne kontakt er Støtteforeningen, som gør at Bakkedalen bliver et levende landbrug udadtil.

Som samfundet er nu, ”klumper” mange mennesker sig sammen i større byer i stedet for at flytte ud på landet og blive mere selvforsynende, få frisk luft og naturlig motion.

På Bakkedalen og omegn vil vi gerne vise de muligheder, der ligger i at udvikle spiritualiteten i landbruget og mennesket og dermed gøre mennesket mere uafhængig og mindre påvirkeligt af store samfundskriser,

Bakkedalens speciale er: at satse på Fremtiden.

Læs mere om Bakkedalens filosofi.